Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ited.gov.vn/quyet-dinh-ve-viec-bo-nhiem-tro-ly-vien-truong.html
Quyết định về việc bổ nhiệm trợ lý Viện Trưởng