Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ited.gov.vn/vien-phat-trien-cong-nghe-va-giao-duc-mo-rong-mo-hinh-it-vao-sx-rau-qua-an-toan.html
Viện phát triển công nghệ và giáo dục mở rộng mô hình IT vào SX rau quả an toàn