Don't have Telegram yet? Try it now!
https://jadi.net/2015/03/%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%b3-%d8%af%db%8c%da%af%d9%87/
شغلمون شده مواظب کلاهبردارها بودن؛ مواظب این یکی هم باشین که برای پرداخت جایزه رمز دوم می خواد