Don't have Telegram yet? Try it now!
https://janoubia.com/2019/12/02/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%84%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82/
قطع للطرقات احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية