Don't have Telegram yet? Try it now!
https://janoubia.com/2021/01/12/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%84-%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8/
اذا كان رب البيت «السياسي» بالطبل ضارباً.. عون نموذجاً!