Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kavhalacha.co.il/index.php/parashathashavoa-dafyomi-halachayomit-lectures/harav-david-yosef-2/4853-2017-05-04-12-27-149
מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט