Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kavhalacha.co.il/index.php/parashathashavoa-dafyomi-halachayomit-lectures-6/harav-david-yosef-15/4188-2017-05-30-05-42-224
אדם שרוצה לומר קדיש על אדם שנפטר ואביו מקפיד, האם חייב לשמוע בקול אביו? - הרב אושרי אזולאי