Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kavhalacha.co.il/index.php/parashathashavoa-dafyomi-halachayomit-lectures-9/harav-david-yosef-15/4724-2017-05-30-05-42-287
גוי שחימם מים ושפך על 'מנה חמה', האם יש לאסור משום בישולי גויים? הרב אושרי אזולאי