Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kazhiyurvaradanblog.in/2018/04/04/kaliyuga-dharma-chant-chant-the-holy-name-nadu-nagaramum-nangariya-namo-narayana-enru-padu-ma-2/
KALIYUGA DHARMA . Chant ..Chant .. the HOLY NAME ........ nAdu nagaramum nangaRiya namO nArAyaNA enRu pAdu manam udaip paththar uLLIr! vandhu pallANdu kURuminE