Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kazhiyurvaradanblog.in/2018/04/25/aho-veeryam-aho-souryam-ahobahu-parakramah-naarasimham-param-daivam-ahobilam-aho-balam/
"Aho Veeryam ....Aho Souryam AhoBahu parakramah...... Naarasimham Param Daivam Ahobilam Aho Balam