Don't have Telegram yet? Try it now!
https://khabargar.net/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%85_%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c_%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a7/
#آرشام_رضایی_کجاست؟ مادر آرشام میگوید اگر به خاطر تنهایی دخترانم نبود با بنزین درب مجلس خودم را آتش می زدم