Don't have Telegram yet? Try it now!
https://khabargar.net/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%8c-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1/
این جوان بسیجی، ویدئویی پر کرده است و در این ویدئو خطاب به بسیجی‌ها و سپاهیان حرف می‌زند