Don't have Telegram yet? Try it now!
https://khabargar.net/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af-%db%b8-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%db%8c/
بیانیه ده تن از زندانیان بند ۸ زندان اوین در اعتراض به انتقال جعفر عظیم زاده به زندان رجایی شهر کرج