Don't have Telegram yet? Try it now!
https://khabargar.net/%f0%9f%94%b4-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%da%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6%d8%a7/
🔴 نخستین ویدئو از به رگبار بستن معترضان در نیزار جراحی در شهر معشور(ماهشهر)