Don't have Telegram yet? Try it now!
https://khaimo.com/voi-nhung-hieu-qua-than-ky-phap-luan-cong-duoc-dua-vao-truong-hoc-va-cac-hoat-dong-cong-dong/
Với những hiệu quả thần kỳ "Pháp Luân Công" được đưa vào Trường học và các hoạt động cộng đồng