Don't have Telegram yet? Try it now!
https://khws4v1.myhome.cx/article/2018/12/why-start-mastodon/
なぜ寝る間を惜しんでMastodonインスタンスを構築したのか