Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kingdomsalvationmy.wordpress.com/2019/06/15/do-you-truly-understand-paul/
(နာကြည်းဖွယ်ရာ အမှတ်တရများ) ဇာတ်လမ်းတို ၃ သင်သည် ရှင်ပေါလုကို အမှန်တကယ် နားလည်ပါသလား