Don't have Telegram yet? Try it now!
https://knowledge-base.havit.cz/2015/09/14/msdeploy-s-ntlm-zabezpecenim/
MsDeploy s NTLM zabezpečením