Don't have Telegram yet? Try it now!
https://knowledge-base.havit.cz/2017/10/26/uvod-do-restful-webapi-zaznam-miroslav-holec-havit-vzdelavaci-okenko-22-6-2017/
Úvod do RESTful WebAPI - záznam [Miroslav Holec, HAVIT Vzdělávací okénko 22.6.2017]