Don't have Telegram yet? Try it now!
https://knowledge-base.havit.cz/2017/11/20/tfs-work-item-queries-zaznam-jiri-kanda-havit-vzdelavaci-okenko-9-11-2017/
TFS - Work Item Queries - záznam [Jiří Kanda, HAVIT Vzdělávací okénko 9.11.2017]