Don't have Telegram yet? Try it now!
https://knowledge-base.havit.cz/2020/02/05/blazor-zaznam-slides-dema-dotnet-days-praha-2019/
Blazor - záznam, slides, dema [Dotnet Days Praha 2019]