Don't have Telegram yet? Try it now!
https://krisjanisliepins.com/par-labako-risinajumu-mazakumtautibu-izglitibas-uzdevumi-istenosanai/
Par labāko risinājumu mazākumtautību izglītības uzdevumi īstenošanai