Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kundapraa.com/%e0%b2%a8%e0%b2%ae%e0%b3%8d%e0%b2%ae%e0%b2%ad%e0%b3%82%e0%b2%ae%e0%b2%bf-%e0%b2%b5%e0%b3%83%e0%b2%a4%e0%b3%8d%e0%b2%a4%e0%b2%bf-%e0%b2%a4%e0%b2%b0%e0%b2%ad%e0%b3%87%e0%b2%a4%e0%b2%bf-%e0%b2%b5/
ನಮ್ಮಭೂಮಿ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಾರಾಹಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ