Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kurdishamerican.org/2013/03/09/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d8%b1/
با ارسال پرونده سه زندانی سیاسی کرد ابراهیم عیسی‌پور، سمکو نژادی وسامان نسیم به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه، نگرانی‌ها از اجرای حکم ایشان افزایش یافت