Don't have Telegram yet? Try it now!
https://likudnik.co.il/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%9f-%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%9f-%d7%99%d7%93-%d7%9c%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95/
האם אבישי ברוורמן נותן יד לפגיעה בציבור ולעוולות אנושיות ?