Don't have Telegram yet? Try it now!
https://likudnik.co.il/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%a9/
הכנס הכלכלי של הצעירים בהשתתפות השר ישראל כץ ואלי חזן נדחה למועד עליו תבוא הודעה