Don't have Telegram yet? Try it now!
https://livecrimenews.com/frod/
જીવીત હોવા છતાં તેને મૃત બનાવી તેનો ખોટો મરણનો દાખલો બનાવી ખોટું પંચકયાસ કરી ખોટું પેઢીનામું કરતાં પોલ ખુલી