Don't have Telegram yet? Try it now!
https://malaysiaindru.my/175511
மலேசியத் தொழிலாளர்களை ஜப்பானுக்கு அனுப்புவதற்கான ஒப்பந்தம் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை