Don't have Telegram yet? Try it now!
https://malaysiaindru.my/177064
பேராக் சுங்கை சிப்புட் மகாத்மா காந்தி கலாசாலை தமிழ்ப் பள்ளி மற்றும் அதன் முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் வரலாற்று குறிப்புகள்