Don't have Telegram yet? Try it now!
https://malaysiaindru.my/178776
பிரதமர்: அரசாங்கம் அரசமைப்புப்படியான முடியாட்சியையும் மலேசியர்களின் உரிமைகளையும் கட்டிக்காக்கும்