Don't have Telegram yet? Try it now!
https://malaysiaindru.my/182437
புதிய கோவிட்-19 பாதிப்புகள் பெரும்பாலானவை லெம்பா பந்தாய் மற்றும் பெட்டாலிங்கில் குவிந்துள்ளன