Don't have Telegram yet? Try it now!
https://malaysiaindru.my/182549
RM250 பில்லியன் ஊக்கத் திட்டம்: அனைத்து மலேசியர்களுக்கும் நியாயமான விநியோகமாக இருக்கிறதா?