Don't have Telegram yet? Try it now!
https://malaysiaindru.my/189470
‘தமிழ் மொழி, இனம், பண்பாடு சார்ந்த பற்றியங்களில் இந்து மதச் சாயம் பூசாதே!’ - இந்து சங்கத்திற்குத் தமிழர் தேசிய இயக்கங்கள் கண்டனம்