Don't have Telegram yet? Try it now!
https://matityaho.com/2006/12/29/%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c/
הרפובליקה המזרחית, התייר ומדריך הטיולים: המזרחית: סיפורה של הקשת הדמוקרטית המזרחית והמאבק החברתי בישראל 1995-2005 מאת משה קריף