Don't have Telegram yet? Try it now!
https://matityaho.com/2019/07/09/%d7%94%d7%a8%d7%a2%d7%93-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%96%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94/
הרעד של מרקל, הוא זה של יהודי גרמניה