Don't have Telegram yet? Try it now!
https://matityaho.com/2020/09/06/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%95/
שיריי בגיליון משיב הרוח "לא בבת אחת" - מחווה ליהודה עמיחי