Don't have Telegram yet? Try it now!
https://meda-meda.ru/2020/03/19/%d5%b0%d5%b2%d5%ab-%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%be-%d5%a1%d5%be%d5%bf%d5%b8%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%bd-%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%b4/
Հղի կինը բարձրացավ ավտոբուս…այն, ինչ մի քանի րոպե անց արեց վարորդը, երբեք չի մոռանա ոչ այդ կինը, ոչ էլ ներկաները