Don't have Telegram yet? Try it now!
https://meda-meda.ru/2020/05/15/%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b6%d5%a1%d5%ae-%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a5%d6%82%d5%b8%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a1/
Արգելվում է կանգնած ուղեւորների տեղափոխումը, երթուղայիններ նստելիս ուղեւորները կախտահանեն ձեռքերը. Ծանոթացեք ուղեցույց