Don't have Telegram yet? Try it now!
https://mejalehhafteh.com/2011/11/15/%d9%82%d8%b0%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%a9/
قذافی دیکتاتور بر ویرانه‌های کشور و کشتار مردمش می‌گرید!؟ - قسمت نخست