Don't have Telegram yet? Try it now!
https://mejalehhafteh.com/2018/11/23/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%86%da%a9%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/
مصاحبه با مارگوت هونکر: گذشته بازگردانده شد!