Don't have Telegram yet? Try it now!
https://mmoers.com/bai-toan-p-choi-np-va-su-an-toan-cua-toan-bo-he-thong/
Bài toán P chọi NP và sự an toàn của toàn bộ hệ thống