Don't have Telegram yet? Try it now!
https://multilingualholybible.wordpress.com/2018/11/13/363922/
Chúa Kitô là Chúa: "Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta" (Ma-thi-ô 1:23) ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese