Don't have Telegram yet? Try it now!
https://mykitchies.com/2019/01/21/thitkhodailoan/
Lỗ Nhục Phạn - Cơm thịt kho Đài Loan (滷肉飯)