Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nami.io/vi/thong-cao/10-dong-tien-dien-tu-dau-tien-duoc-niem-yet-tren-nami-trade/
10 Đồng tiền điện tử đầu tiên được niêm yết trên nami.trade