Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nami.io/vi/thong-cao/nami-trade-gioi-thieu-nac-mutual-pool-va-dung-hoat-dong-nac-pool/
Nami.trade giới thiệu NAC Mutual Pool và dừng hoạt động NAC Pool