Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ne-na.me/2016/07/04/mitmachen-beim-ne-na-me-kollektiv-redaktionssystem-kurz-erklaert/
Mitmachen beim ne-na.me-Kollektiv - Redaktionssystem kurz erklärt