Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85/
اعتراف بزرگ جلیلی : خروج امریکا از برجام ۸۰۲ تحریم را برگرداند و ۷۵۱ تحریم جدید علیه ایران وضع شد! ؛ پس چگونه قرار است پاسخ این ملت را بدهید؟!!!