Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%85%d8%a8/
ایران و سیاست آمریکا پس از یازده سپتامبر در گفت‌وگو با مهدی مطهرنیا : چین و روسیه مخالف حل مشکلات بین ایران و آمریکا هستند / جو بایدن برای ایران میتواند خطرناکتر از ترامپ باشد