Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%db%b7%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%81%d9%82%d8%b7-%da%a9%d9%81%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d8%a8%d8%af/
با تورم ۷۲ درصدی حداقل مزد فقط کفاف سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را می‌دهد/ کارگران فقط ۳۱۱ هزار تومان برای مسکن، آموزش و بهداشت در اختیار دارند