Don't have Telegram yet? Try it now!
https://negaam.news/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7/
تصویب جزئیات «استانی» و «تناسبی» شدن انتخابات مجلس: تعداد کرسی‌های فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزد‌های مستقل بر اساس درصد آرای آن‌ها مشخص می‌شود / نامزد‌ها حداقل باید ۱۵ درصد آرای کل را به دست آورند؛ در غیر این صورت، انتخابات به دور دوم می‌رود / آرای هر نامزد، جمع آرای فردی او با فهرست انتخاباتی اوست